Zamówienie Nr Nr SR.271.2.2011 z dnia 2011-09-26 - Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

Data wydania 2011-09-26
Numer Nr SR.271.2.2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

W dniu 22 września 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pn. „Suwalski Internet równych szans”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień:

Zapytanie nr 1:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwestii specyfikacji kamerki internetowej. W załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający umieścił pozycję Specyfikacja kamerki internetowej, jednak w żadnym innym miejscu nie podał ilości jaką chce by Wykonawca mu dostarczył. Czy Wykonawca ma zrozumieć, że kamerka internetowa ma być dołączona do każdego zestawu komputerowego, tj. Wykonawca ma dostarczyć 195 kamerek internetowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 3, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określił parametry techniczne poszczególnych części składowych jednego zestawu komputerowego, w tym kamerki internetowej. Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia jest dostawa 195 zestawów komputerowych należy przyjąć, iż zamówienia obejmuje również dostawę 195 kamerek internetowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-09-26

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-09-26

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-09-26