Zamówienie Nr ZBM/19/2011 z dnia 2011-08-17 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowych dotyczących budynków przy ul. Wesołej 17,ul. Putry 9 i ul. Utrata 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-08-17
Numer ZBM/19/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowych dotyczących budynków przy ul. Wesołej 17,ul. Putry 9 i ul. Utrata 9 w Suwałkach

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 246764 - 2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku na wykonanie robót remontowych dotyczących budynków przy ul. Wesołej 17, ul. Putry 9 i ul. Utrata 9 w Suwałkach.

 

Przedmiot zamówienia został  podzielony na trzy zadania.

ZADANIE IWymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wesołej 17 w Suwałkach.

ZADANIE II – Likwidacja zacieków po zalaniu z wymianą stolarki drzwiowej na korytarzach szt. 4 w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

ZADANIE III – Remont ciągu pieszo jezdnego, wejścia ( schodów ) oraz wymiana stolarki drzwiowej szt. 2  w lokalu użytkowym  przy ul. Utrata 9 w Suwałkach

 

OGLOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje,  o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofertach w przetargu w odniesieniu na poszczególne zadania.

W zakresie  Zadania IWymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wesołej 17 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 2  złożona przez Centrum Pokryć Dachowych DACH – POL Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 16 – 400 Suwałki

 

W postępowaniu wpłynęło 1 ważna  oferta jak niżej :

 

OFERTA Nr 2 : Centrum Pokryć Dachowych DACH – POL Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2,       16 – 400 Suwałki  - cena brutto 73 049,00 zł

 

W zakresie  Zadania IILikwidacja zacieków po zalaniu z wymianą stolarki drzwiowej na korytarzach szt. 4 w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 3 złożona przez :  PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Zbigniew Kotowski, ul. Klasztorna 9, 16 – 400 Suwałki 

W postępowaniu wpłynęło 1 ważna  oferta jak niżej :

OFERTA Nr 3 : PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Zbigniew Kotowski        ul. Klasztorna 9, 16 – 400 Suwałki  - cena brutto 8 818,01 zł

 

 

W zakresie Zadania IIIRemont ciągu pieszo jezdnego, wejścia ( schodów ) oraz wymiana stolarki drzwiowej szt. 2  w lokalu użytkowym  przy ul. Utrata 9 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 1 złożona przez : Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki, ul. Bukowa 20, 16 – 400 Suwałki 

 

W postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty jak niżej :

1.       OFERTA NR 1 : Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki, ul. Bukowa 20, 16 – 400 Suwałki  - cena brutto 29 217,17 zł

2.       OFERTA NR 3 : PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Zbigniew Kotowski        ul. Klasztorna 9, 16 – 400 Suwałki  - cena brutto 34 943,35 zł

3.       OFERTA NR 4 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki  - cena brutto 35 005,00 zł

 

 

Pieczątka o treści :

     D Y R E K T O R

                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny

 

 

Suwałki, dnia 07.09.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-09-07

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-09-07

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-09-07