Zamówienie Nr ZBM/18/2011 z dnia 2011-08-08 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

Data wydania 2011-08-08
Numer ZBM/18/2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach
Dotyczy :     Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 234236 - 2011 z dnia 08 sierpnia 2011 roku na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach.
 
W dniach 09 i 10 sierpnia 2011 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie :  Czy Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku.
Odpowiedź :Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku zgodnie z Rozdziałem XX pkt 2 ppkt 2.1. b SIWZ oraz zgodnie z § 6 pkt 1b umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
 
Pytanie : Zamawiający wymaga od pracowników posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Proszę o informację jaka jest wymagana klauzula tego poświadczenia.
Odpowiedź : Zamawiający wymaga od Wykonawcy pracowników legitymujących się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego oznaczonych klauzulą „ poufne ”.
 
Pytanie : W związku z art. 187 ustawy o ochronie informacji niejawnych i obowiązkiem posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w przypadku gdy przedsiębiorcy wykonujący umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ poufne ” proszę o informację czy każdy członek konsorcjum musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego? Jeśli tak to którego stopnia.
Odpowiedź :  Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III pkt 3 b, Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania w dyspozycji pracowników legitymujących się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego.
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, dnia 10.08.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-08-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-08-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-08-11