Zamówienie Nr ZBM/18/2011 z dnia 2011-08-08 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

Data wydania 2011-08-08
Numer ZBM/18/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach
 
 
Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 234236 - 2011 z dnia 08 sierpnia 2011 roku na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław za kwotę brutto 80 276,10 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty jak niżej :
1.       OFERTA NR 1 : IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław - cena brutto 80 276,10 zł
2.       OFERTA NR 2 : Konsalnet Holding S.A., Konsalnet Security Sp. z o. o., Konsalnet Skorpion Sp. z o. o. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa - cena brutto 82 436,96 zł
3.       OFERTA NR 3 : „AGEMA – SERWIS” Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 110, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 80 924,19 zł
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 19.08.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-08-19

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-08-19

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-08-19