Usługa hotelarsko - gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”

Data wydania 2011-07-18
Numer O.042.4.2011/1
Tytuł Usługa hotelarsko - gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 204926 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko - gastronomiczną na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 26 lipca 2011r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 12, poz. 69) oraz pełna SIWZ w wersji elektronicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-18

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-18

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-18