Zamówienie Nr ZBM/16/2011 z dnia 2011-07-12 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2011-07-12
Numer ZBM/16/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28 lipca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 194738 - 2011 z dnia 12.07.2011 roku na wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje,  o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w przetargu.
 
 Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) Zamawiający ustalił, że oferta Zakładu Budowlano – Remontowego „PAŁMAT” Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19 w zakresie wykonania prac remontowych ogólnobudowlanych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty :
 
1.       OFERTA Nr 1 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki - cena roboczogodziny brutto : 44,65 zł
 
2.       OFERTA NR 2 : Jarosław Tobiasz Waracki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BUDOPOL”, 16-304 Nowinka 26B – cena roboczogodziny brutto : 18,82 zł
 
3.       OFERTA NR 3 : Zakład Ogólnobudowlany, Waldemar St. Borkowski, 16 – 400 Suwałki, ul. Młynarskiego 3/2 – cena roboczogodziny brutto : 22,68 zł
 
4.       OFERTA NR 4: Zakład Budowlano – Remontowy „PAŁMAT” Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19  - cena roboczogodziny brutto : 18,48 zł
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 

 

Suwałki dnia 11.08. 2011 rok

 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-08-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-08-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-08-11