Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-07-04
Numer O.0442.1.1.2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” wybrano oferty następujących wykonawców:

- część nr 1 – dostawa pomocy dydaktycznych

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ „CEZAS” sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

- część nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego

"ACTIWA"

ul. Dwernickiego 13

16-400 Suwałki

- część nr 3 – dostawa urządzeń multimedialnych

PODLASKIE CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ I MEDIALNEJ "BIFAX"sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja

32 15-776 Białystok

- część nr 4 - dostawa wyposażenia

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO – HANDLOWE „PRO –KALL – HAND” sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 80

00-517 Warszawa

Poniżej pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-04

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-04

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-04