Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn:"Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach - cz. II"

Data wydania 2011-06-27
Numer OSGK.271.1.2011
Tytuł Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn:"Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach - cz. II"

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz 759 ze zm.) informuje, że po ponownym dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr OSGK.271.1.2011 pn: "Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach - czII" ofertę Konsorcjum: PRO - INŻ Piotr Gołęgowski, ul. Kasztanowa 14, 05-230 Kobyłka, MPO Sp. z o.o., ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok wybrano jako najkorzystniejszą.

Poniżej w załaczeniu znajduje sie pelna treść zawiadomienia o wyborze oferty w ww. postępowaniu.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-27

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-27

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-27