Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-06-14
Numer O.0442.1.1.2011
Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Prezydent Miasta Suwałk informuję, iż w dniu 14 czerwca 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 155908 – 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego uprzednio w tymże publikatorze w dniu 6 czerwca 2011 r. pod nr 145508 – 2011 r., którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki".

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

Wobec powyższego Zamawiający spełnił warunek wynikający z dyspozycji ww. podstawy prawnej.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia w wersji elektronicznej, zgodnie z wzorem formularza określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 Nr 12, poz. 69).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.06.2011 r., godz. 10:00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-14