Odpowiedź na zapytania nr 1 i 2 do SIWZ dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-06-10
Numer O.0442.1.1.2011
Tytuł Odpowiedź na zapytania nr 1 i 2 do SIWZ dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

W dniu 9 czerwca 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 i 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnoszącej się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień.

Poniżej pełna treść zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego w wersji elektronicznej.

Zapytanie nr 1:

Pozycja 1

Czy podany wymiar blatu 1300mm x 58mm jest prawidłowy?

Czy zamawiający dopuszcza blat o typowych, zgodnych z obowiązującymi normami wymiarach 1300x50x18 [mm]?

Czy stelaż stolika może być wykonany z profilu stalowego o przekroju O25 mm oraz 25x25 [mm]?

Pozycja 6

Czy podany wymiar blatu ławeczki jednoosobowej 1300mm x 58mm jest prawidłowy?

Czy zamawiający dopuszcza blat o typowych, zgodnych z obowiązującymi normami wymiarach dla ławki 1-osobowej 700x500x18 [mm]

Pozycja 7

Jaką konstrukcję ma posiadać wózek na sprzęt sportowy? Czy podane wymiary 1470 x 520 x 100[mm] są prawidłowe ?

Pozycja 10 i 11

Czy podany wymiar blatu 1300mm x 58mm jest prawidłowy ?

Czy zamawiający dopuszcza blat o typowych, zgodnych z obowiązującymi normami wymiarach 1300x500x18 [mm]?

Pozycja 13 Jakie powinny być kształty i wymiary blatu stolika?

Czy stolik powinien posiadać regulację w zakresie 1-4 czy też stałą wysokość na poziomie rozmiaru 3?

Pozycja 17

Czy zamawiający dopuści wykonanie blatu biurka z płyty wiórowej melaminowej?

Odpowiedź:

Pytania dotyczące pozycji 1, 6, 7, 10 i 11 są bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż Zmawiający w dniu 9 czerwca 2011 dokonał modyfikacji załącznika nr 1, w części 4, stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Biuletyn Informacji Publicznej, sekcja przetargi, pozycja 31) Z treści ww. załącznika w części 4, w pozycjach: 1, 6, 7, 10 i 11, Zamawiający usunął wartości, przy pomocy których, zostały określone wymiary mebli. W związku z tym pytania Wykonawcy, w odniesieniu do aktualnej wersji SIWZ nie znajdują uzasadnienia.

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt 3.3 SIWZ oferowane produkty powinny być wykonane w ramach bezpiecznych technologii. Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole.

W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów składowych mebli z takich materiałów i w takim kształcie, które są zgodne z obowiązującymi normami i posiadają certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole.

Zapytanie nr 2:

Czy istnieje możliwość przedstawienia w ofercie produktów równoważnych spełniających podobne właściwości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktów równoważnych pod warunkiem, że produkty będące przedmiotem dostawy będą posiadały określone w SIWZ parametry techniczne oraz spełniają wymagania norm UE. Ponadto, jak wynika z punktu 3.3 SIWZ, oferowane produkty winny posiadać niezbędne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. Wszystkie urządzenia i sprzęt musza posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole!

 

                                                                                                                                                                                                                 Z up. PREZYDENTA

                                                                                                                                                                                                                 /-/ Marek Buczyński

                                                                                                                                                                                                                 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-10

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-10

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-10