Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach"

Data wydania 2011-06-03
Numer OR. I.271.2.2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach"

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach”, ofertę przedstawiona przez Konsorcjum:

- Kancelaria Radców Prawnych B. Nieszczerzewski, H. Goryszewski KONSULTANT Spółka Jawna ul. Mickiewicza 92 lok. 12, 15-257 Białystok,

- Kancelaria Radców Prawnych H. Goryszewski, B Nieszczerzewski Spółka Partnerska ul. Czerniakowska 81/83 lok. 24, 00-957 Warszawa,

- Tadeusz Oniśko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tadeusz Oniśko, ul. Mickiewicza 92 lok. 14, 15-257 Białystok,

reprezentowane przez Bogusława Nieszczerzewskiego – pełnomocnika Konsorcjum, wybrano jako najkorzystniejszą.

 

Poniżej pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie art. 92 ust. 2 ww. ustawy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-03

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-03

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-03