Zamówienie Nr ZBM/13/2011 z dnia 2011-05-23 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu utwardzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Putry 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-05-23
Numer ZBM/13/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu utwardzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Putry 9 w Suwałkach
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08 czerwca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 124130 - 2011 z dnia 23.05.2011 roku na wykonanie remontu utwardzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Putry 9 w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta REM – BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto 29 679,38 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 4 ważne oferty jak niżej :
1.       OFERTA NR 1 : REM – BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 29 679,38 zł
2.       OFERTA NR 2 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe TRANS – KAPS Karol Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 37 333,23 zł
3.       OFERTA NR 3 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz,        ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 33 576,98 zł
4.       OFERTA NR 4 : PPU HAWAL Halina Walendzewicz, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1 – cena brutto : 43 012,21 zł
 
 
 
 
      Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 09.06.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-06-09

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-06-09

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-06-09