Zamówienie Nr OR. I.271.2.2011 z dnia 2011-05-17 - Odpowiedź na zapytanie nr 1 - Przetarg nieograniczony na obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Data wydania 2011-05-17
Numer OR. I.271.2.2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie nr 1 - Przetarg nieograniczony na obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach

W dniu 19 maja 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień:

Zapytanie nr 1

„ (…) Czy Zamawiający, obok wynagrodzenia opisanego w § 5 projektu umowy, przewiduje dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) z tytułu prowadzonych na jego zlecenie spraw sądowych i innych tamże wyszczególnionych.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 224 ust. 2 ww. ustawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-05-24

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-05-26

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-05-24