Data wydania 2011-05-17
Numer OSGK. 271.3.2011
Tytuł Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - „DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II"
Prezydent Suwałk informuje, iż w dniu 20 maja 2011 r. dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszącej się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż wyrobów azbestowych z budynków w Suwałkach – II”. Zmiana dotyczy wprowadzenia załącznika nr 5 stanowiącego wykaz nieruchomości, z których wybrany Wykonawca będzie zobowiązany usunąć pokrycia azbestowe. Z uwagi na to, iż niniejsza zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego uprzednio w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 116304 – 2011 oraz w innych miejscach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ogranicza się jedynie do zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej stosownej informacji zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ww. aktu. Poniżej znajduje się aktualna specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem nr 5 stanowiącym jej integralną część.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-05-23

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-05-23

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-05-23