Zamówienie Nr SR.271.1.2011 z dnia 2011-04-12 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wydania 2011-05-06
Numer SR.271.1.2011
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług z zakresu zarządzania i wsparcia technicznego, opieki prawnej, promocji i szkoleń w projekcie „Suwalski Internet równych szans”
Prezydent Miasta Suwałki informuje, iż w dniu 5 maja 2011 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi z zakresu zarządzania i wsparcia technicznego, opieki prawnej, promocji i szkoleń w projekcie „Suwalski Internet równych szans”. Zamawiający zawarł umowę ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów. Wyżej wymieniony wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-05-06

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-05-06

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-05-06