Zamówienie Nr OSGK/271/2/2011 z dnia 2011-05-04 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH”

Data wydania 2011-05-04
Numer OSGK/271/2/2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH”

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr w BIP OSGK/271/2/2011 pn:„DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH”, wybrano najkorzystniejsze oferty następujących wykonawców:

Część I - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki,

Część II - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki

Część III - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki,

Część IV - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki,

Część V - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki,

Częśc V - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki,

Część VI - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki,

Część VII - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki,

Część VIII - Centrum Pokryć Dachowych “DACH-POL” Piotr Racis, ul. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki.

 

Poniżej pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie art. 92 ust. 2 ww. ustawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-05-24

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-05-24

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-05-24