Data wydania 2011-04-14
Numer SR/271/1/2011
Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr SR/271/1/2011 Zarządzanie i wsparcie techniczne, opieka prawna, promocja i szkolenia w projekcie "Suwalski Internet równych szans".

Prezydent Miasta Suwałki informuję, iż w dniu 14 kwietnia 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 78984 – 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego uprzednio w tymże publikatorze w dniu 12 kwietnia 2011 r. pod nr 75236 – 2011 r., ktorego przedmiotem jest  świadczenie usług w zakresie zarządzania i wsparcia technicznego, opieki prawnej, promocji i szkoleń w projekcie "Suwalski Internet równych szans". Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. Wobec powyższego Zamawiający spełnił warunek wynikający z dyspozycji ww. podstawy prawnej. 

Z uwagi na wprowadzone zmiany termin składania ofert w niniejszym postepowaniu został przedłużony do dnia 22 kwietnia 2011 r. do godz. 10:00.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia w wersji elektronicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-04-14