Zarządzanie i wsparcie techniczne, opieka prawna, promocja i szkolenia w projekcie "Suwalski Internet równych szans".

Data wydania 2011-04-12
Numer SR/271/1/2011
Tytuł Zarządzanie i wsparcie techniczne, opieka prawna, promocja i szkolenia w projekcie "Suwalski Internet równych szans".
Prezydent Miasta Suwałki informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 75236 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania i wsparcia technicznego, opieki prawnej, promocji i szkoleń w projekcie "Suwalski Internet równych szans". Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Dodatkowo SIWZ jest dostepna również w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert - 20 kwietnia 2011r., godz. 10:00. Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-04-14