Zamówienie Nr ZBM/08/2011 z dnia 2011-03-25 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-03-25
Numer ZBM/08/2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach
 
 
Dotyczy :    Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 96285 - 2011 z dnia 25 marca 2011 roku na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.
 
 
W dniu 29 marca 2011 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie :  Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w załączniku nr 1 do protokołu typowania robót przedstawia drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe z naświetlem z profili PCV ciepłe kolor biały. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w drzwi z profili aluminium ciepłe kolor biały.
 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w drzwi z profili PCV lub aluminium ciepłe kolor biały.
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 30.03.2011 rok
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-30

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-30