Zamówienie Nr ZBM/10/2011 z dnia 2011-03-25 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-03-25
Numer ZBM/10/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach
 
 
Dotyczy :  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 14 kwietnia 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 96665 - 2011 z dnia 25.03.2011 roku na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta Zakładu Budowlano-Remontowego PAŁMAT Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4/19, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 70 500,00 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęło 7 ważnych ofert jak niżej :
1.       OFERTA Nr 1 : Remonty – Wykończenia Szymon Suchocki, ul. Klasztorna 40, 16-400 Suwałki - cena brutto : 71 000,00 zł
2.       OFERTA NR 2 : Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki – cena brutto 84 528,98 zł.
3.       OFERTA NR 3 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki – cena brutto 77 639,41 zł
4.       OFERTA NR 4 : PPU HAWAL Halina Walendzewicz, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1 – cena brutto : 76 700,00 zł
5.       OFERTA NR 5 : Zakład Budowlano-Remontowy PAŁMAT Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4/19, 16-400 Suwałki – cena brutto 70 500,00 zł
6.       OFERTA NR 6 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 88 216,00 zł
7.       OFERTA NR 7 : GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16-400 Suwałki – cena brutto : 80 000,00 zł
 
    Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                      Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 15.04.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-04-15

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-04-15

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-04-15