Zamówienie Nr ZBM/08/2011 z dnia 2011-03-25 - Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-03-25
Numer ZBM/08/2011
Tytuł Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 96285-201, data zamieszczenia 25.03.2011 rok na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach jako zamawiający wprowadza korektę w Załączniku Nr 1 do  protokołu typowania robót z dnia 15.03.2011 roku.
 
W pozycji 1 części graficznej została nieprawidłowo zwymiarowana stolarka okienna -  wymiary okien w załączeniu.

 

Pieczątka o treści :

Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 05.04.2011 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-04-05

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-04-05

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-04-05