Zamówienie Nr ZBM/06/2011 z dnia 2011-03-03 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2011-03-03
Numer ZBM/06/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
Dotyczy :  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22 marca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 71603 - 2011 z dnia 03.03.2011 roku na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki.
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.
ZADANIE I - Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej  na budynku mieszkalnym zabytkowym przy ul. Kościuszki 84 (budynek główny wraz z oficyną od strony podwórza) w Suwałkach.
ZADANIE II – Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz obróbkami blacharskimi na budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.
 
OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje,  o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofertach w przetargu w odniesieniu na poszczególne zadania.
W zakresie Zadania IRemont elewacji z wymianą stolarki okiennej  na budynku mieszkalnym zabytkowym przy ul. Kościuszki 84 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 4 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ Czesław Misiewicz, ul. Łódzka 5, 16-400 Suwałki.
 
W postępowaniu wpłynęło 8 ważnych ofert jak niżej :
 
1.       OFERTA Nr 4 : Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ Czesław Misiewicz, ul. Łódzka 5, 16-400 Suwałki - cena brutto : 65 000,00 zł
2.       OFERTA NR 5 : PPU HAWAL Halina Walendzewicz, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1 – cena brutto : 76 000,00 zł
3.       OFERTA NR 6 : Zakład Budowlano-Remontowy PAŁMAT Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4/19, 16-400 Suwałki – cena brutto 74 999,18 zł
4.       OFERTA NR 7 : GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16-400 Suwałki – cena brutto : 67 717,18 zł
5.       OFERTA NR 8 : Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki, 16 – 400 Suwałki, ul. Bukowa 20 – cena brutto 72 158,46 zł
6.       OFERTA NR 10 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 82 668,95 zł
7.       OFERTA NR 11 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki – cena brutto 141 885,03 zł
8.       OFERTA NR 15 : Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o., ul. Tytoniowa 4, 16 – 300 Augustów – cena brutto 68 026,06 zł
 
W zakresie Zadania IIWymiana pokrycia dachowego z papy wraz obróbkami blacharskimi na budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 14 złożona przez : : Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki.
 
W postępowaniu wpłynęło 12 ważnych ofert jak niżej :
1.       OFERTA Nr 1 : DACHOMIŚ Usługi Ogólnobudowlane Michał Rogiński 18-500 Kolno, Zabiele 147A - cena brutto : 81 995,19 zł
2.       OFERTA Nr 2 : Budownictwo ALFIX Jerzy Kostecki Ul. Upalna 15 lok. 7, 15 – 668 Białystok – cena brutto 91 559,12 zł
3.       OFERTA Nr 3 : Firma KAZIMIERCZUK Jan Kazimierczuk, ul. Nowogrodzka 151A, 18 – 400 Łomża – cena brutto 93 541,66 zł
4.       OFERTA Nr 4 : Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ Czesław Misiewicz, ul. Łódzka 5, 16-400 Suwałki - cena brutto : 63 500,00 zł
5.       OFERTA NR 6 : Zakład Budowlano-Remontowy PAŁMAT Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4/19, 16-400 Suwałki – cena brutto 59 999,94 zł
6.       OFERTA NR 7 : GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16-400 Suwałki – cena brutto : 88 312,81 zł
7.       OFERTA NR 9 : Zakład Dekarsko-Blacharski Krzysztof Sidorowicz, ul. Kasztanowa 14, 16-400 Suwałki – cena brutto 64 994,07 zł
8.       OFERTA NR 11 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki – cena brutto 83 862,26 zł
9.       OFERTA NR 12 : Centrum Pokryć Dachowych DACH – POL Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2 16-400 Suwałki – cena brutto 65 658,13 zł
10.   OFERTA NR 13 : Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Zieliński, ul. Zastawie 8, 16-400 Suwałki – cena brutto 71 618,25 zł
11.   OFERTA NR 14 : Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki – cena brutto 58 685,00 zł.
12.   OFERTA NR 15 : Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o., ul. Tytoniowa 4, 16 – 300 Augustów – cena brutto 79 139,43 zł
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 06.04.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-04-06

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-04-06

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-04-06