Zamówienie Nr ZBM/03/2011 z dnia 2011-02-15 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki zawiadamia o unieważnieniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.03.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 53627 – 2011 z dnia 15.02.2011 roku na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2011-02-15
Numer ZBM/03/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki zawiadamia o unieważnieniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.03.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 53627 – 2011 z dnia 15.02.2011 roku na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

 

                         OGŁOSZENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wpłynęły dwie oferty :

 
Oferta Nr 1 : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16 – 400 Suwałki - cena brutto : 212 986,80 zł
 
Oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ CZYŚCIOCH bis ” Sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Mjr Hubala 18 – cena brutto : 211 190,54 zł
 
Uzasadnienie prawne :
Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                                                            Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 02.03.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-03

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-03