Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01 - Sprostowanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach

Data wydania 2011-02-01
Numer ZBM/02/2011
Tytuł Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 18.02.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 35149 - 2011z dnia 01.02.2011 roku na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach .
 
                                               SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 
Informujemy, iż w ogłoszeniu j.w.  o wyborze najkorzystniejszej oferty w pierwszym zdaniu po słowach „ … ustalił, że oferta firmy - Firma Remontowo – Budowlana Marek Popławski ul. Daszyńskiego 9A/40, 16-400 Suwałki … " wystąpił błąd pisarski j.n. :
jest zapis :       z ceną  130 100,00 zł. 
powinno być : z ceną   131 100,00 zł.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
                                                                  Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki 08.03.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-08

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-08

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-08