Zamówienie Nr OSGK/01/2011 z dnia 2011-01-24 - Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów - modyfikacja SIWZ

Data wydania 2011-01-24
Numer OSGK/01/2011
Tytuł Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów - modyfikacja SIWZ

Suwałki, dnia 24 stycznia 2011 r.

OSGK. 271.1.2011.AO

 

Informacja o zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn.:

„Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów”

 

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, Urząd Miejski w Suwałkach wprowadza w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony „Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów” następujące zmiany:

w Rozdziale 10, wykreśla się pkt 4

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-01-24

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2011-01-24

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-01-24