Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2010-12-17
Numer 31/2010
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: "Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata-Przytorowa w Suwałkach"

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach  informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 31/2010 pn:  „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata-Przytorowa w Suwałkach” że oferta  AMP Consultant  Artur Paź, ul. Sobieskiego 16A/21, 82-300 Elbląg uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty jak również nie wykluczono żadnego oferenta z postępowania przetargowego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1

 

TELKOP Mieczysław Lutyński

Piecki 24, 16-402 Suwałki

 

101.522,91

 

31.01.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

2

AMP Consultant Artur Paź

Ul. Sobieskiego 16A/21

82-300 Elbląg

 

96.790,29

 

31.01.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

95,34

95,34

2

100,00

100,00

 

 

 

Suwałki, 17.12.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-12-17