Zamówienie Nr 30/2010 z dnia 2010-11-23 - Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Suwałki - uzupełnienie

Data wydania 2010-11-23
Numer 30/2010
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Suwałki - uzupełnienie

 

Dz.U./S S219

11/11/2010

334722-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/1

11/11/2010S219

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/1

PL-Suwałki: Elektryczność

2010/S 219-334722

 

Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. Sejneńska 82, Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, attn: Rafał Tabin,POLSKA-16-400Suwałki. Tel. +48 875664831. E-mail: inwestycje@um.suwalki.pl. Fax +48 875659926.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.11.2010, 2010/S 214-328484

 

)

Przedmiot zamówienia:

CPV:09310000

Elektryczność.

Inne dodatkowe informacje

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 7 ustawy Prawo zamówieńpublicznych.

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334722-2010:TEXT:PL:HTML

Metryka strony

Udostępniający: MDI w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-11-23

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-11-23

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-11-23