Zamówienie Nr K/01/2010 z dnia 2010-11-02 - Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach - wybór oferty

Data wydania 2010-11-02
Numer K/01/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach - wybór oferty
Suwałki, 26.11.2010 r.
K.341/10
 
Szanowni Państwo
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostwę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 

                 

           Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę firmy,

„TABLA” Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 7B
20 – 447 Lublin

która uzyskała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert – „cena”.

 

Jednocześnie informujemy, że w ww. postępowaniu wpłynęły następujące oferty firm i uzyskały nastepującą punktację:
Nr oferty
Nazwa i adres firmy
Liczba punktów w kryterium „cena”
1
PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J.
ul. M.Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka
Firma wykluczona,
oferta odrzucona
2
EUROTAB Sp. z o.o.
ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań
99,15 pkt
3
„TABLA”Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin
100 pkt
4
Zakład Produkcyjno-Handlowy „AUTOZNAK”
ul. Batorego 26, 17-200 Hajnówka
43,53 pkt
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Raczkowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-11-26

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-11-26

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-11-26