Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2010-10-26
Numer 29/2010
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: "Zawieszenie, konserwacja w okresie eksloatacji i demontaż dekoracji świetlnych na terenie miasta Suwałk"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 29/2010 pn:  Zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świetlnych na terenie miasta Suwałk oferta  Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego UNITECH Małgorzata Koszyk, ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ponieważ złożoną jedną ofertę.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe UNITECH Małgorzata Koszyk

Ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki

 

 

84.040,92

 

19.11.2010 r – zawieszenie dekoracji lodowiska,

03.12.2010 r – zawieszenie dekoracji świątecznych,

01.02.2011 r – demontaż dekoracji świątecznych,

31.03.2011 r – demontaż dekoracji lodowiska,

29.04.2011 r – przekazanie dekoracji dla Zamawiającego

 

 

do 30 dni

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

 

Suwałki, 26.10.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-10-27

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-10-27

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-10-27