Zamówienie Nr ZBM/14/2010 z dnia 2010-07-15 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach

Data wydania 2010-07-15
Numer ZBM/14/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
                                          OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
         Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 188703 – 2010 dnia 15.07.2010 r. na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją   pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41  w Suwałkach   wpisanego   do   rejestru    zabytków pod Nr 234 . 

 

Uzasadnienie prawne :

Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 pkt. 1 ppkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
       Inż. Piotr Marian Luto /-/
       podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki  dnia :  04.08.2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-08-05

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-08-05

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-08-05