Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego MDI/4/2010

Data wydania 2010-07-05
Numer MDI/4/2010
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/4/2010 pn: „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach”, oferta  BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

                Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający poniżej umieszcza  informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

                Zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania dla Oferentów zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane ARBET Sp. z o.o.,

ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn

 

53.250.233,65

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

2

VECTRA S.A.

Ul. Otolińska 21

09-407 Płock

 

44.979.185,79

 

30.06.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

3

BUDIMEX S.A.

Ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

 

38.735.000,00

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

4

UNIBEP S.A.

Ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

 

41.444.620,00

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

5

FADBET Spółka Akcyjna

Ul. 27 Lipca 60

15-182 Białystok

 

50.439.530,75

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

6

Konsorcjum Firm:

Lider – BUDBAUM S.A., ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B,

15-381 Białystok

Uczestnik – BBWW Sp. z o.o.

Ul. Wiewiórcza 66,

15-532 Białystok

 

42.994.802,67

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

7

Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 61,

17-100 Bielsk Podlaski

 

39.772.000,00

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

8

MOSTOSTAL Warszawa Spółka Akcyjna

Ul. Konstruktorska 11A,

02-673 Warszawa

 

47.293.731,98

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

9

ANATEX Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. Anatol Chomczyk,

Ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

 

39.945.375,42

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

10

Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.,

Ul. Przytorowa 2,

16-400 Suwałki

 

46.583.451,97

 

30.09.2012 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

 (cena – 100%)

Razem

1

72,74

72,74

2

86,12

86,12

3

100,00

100,00

4

93,46

93,46

5

76,79

76,79

6

90,09

90,09

7

97,39

97,39

8

81,90

81,90

9

96,97

96,97

10

83,15

83,15

 

 

 

Suwałki, 05.07.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-07-05

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-07-05

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-07-05