Zamówienie Nr MDI/10/2010 z dnia 2010-07-01 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Data wydania 2010-07-01
Numer MDI/10/2010
Tytuł Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Suwałki, dnia 29.06.2010r.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MDI/10/2010 w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 6 przy ul. Sikorskiego w Suwałkach”

 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr MDI/10/2010 pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 6 przy ul. Sikorskiego w Suwałkach” informujemy, że oferta P.H.U. „MASPOL” Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki  uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Ponadto informujemy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis

ul. Cicha 8, 16-400 Suwałki

 

2 217 281,68 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

2

Konsorcjum: Gober Firma Budowlana Szymon Gober i

Zakład Usług Budowlanych

Jerzy Witold Gober ul. Marii Konopnickiej 7/18 16-400 Suwałki

2 215 845,64 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

3

Konsorcjum: „DARBUD”  Dariusz Zalewski

ul. Słowackiego 34 19-400 Olecko,

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „ELFAS” Antoni Wincza ul. Falka 16 16-400 Suwałki

2 174 909,79 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

4

P.H.U. „MASPOL” Andrzej Masalski

ul. Rzemieślnicza 12 16-400 Suwałki

1 969 359,05 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

5

PHU  BART-BUD

Sławomir Budziński

ul. Sosnowa 33,

19-300 Ełk, Chruściele

2 234 779,65 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena -100%)

Razem

1

88,82

88,82

2

88,88

88,88

3

90,55

90,55

4

100,00

100,00

5

88,12

88,12

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-07-01

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-07-01

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-07-01