Unieważnienie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2010-06-23
Numer 20/2010
Tytuł Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn: Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 20/2010 w trybie przetargu nieograniczonego pn:  „Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic”

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

            Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 20/2010 pn: Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic”.

            Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

Cena zaoferowana przez PDM SA w Suwałkach przewyższa kwotę (800.000,00 zł brutto),  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

 

989.697,33

 

30/10/2010

 

do 30 dni

 

3 lata

 

 

Suwałki, 22.06.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-06-23

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-06-23

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-06-23