Miasto Suwałki ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach

Data wydania 2010-06-21
Numer MDI/8/2010
Tytuł Miasto Suwałki ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/8/2010 pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach”, oferta  Lider: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz Członek: „Tomas Consulting” T. Perkowski Sp. J., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A,

15-111 Białystok uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zbiorcze zestawienie ofert 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1.

Aecom Sp. z o.o.

Ul. E.Plater 53, 00-113 Warszawa

 

1.421.300,00

 

30.11.2012

 

do 30 dni

 

2.

Konsorcjum Firm:

Lider: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.,

ul. Św. Rocha 5 lok 202, 15-879 Białystok

Partner: EKOCENTRUM Sp. z o.o.

Ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

 

467.260,00

 

30.11.2012

 

do 30 dni

 

3.

 

GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.

Ul. Ziębicka 35,

60-164 Poznań

 

608.593,34

 

30.11.2012

 

do 30 dni

 

4.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.,

ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

 

828.685,00

 

30.11.2012

 

do 30 dni

 

5.

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz

Członek: „Tomas Consulting” T. Perkowski Sp. J.,

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A,

15-111 Białystok

 

446.400,00

 

30.11.2012

 

do 30 dni

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

31,41

31,41

2

95,54

95,54

3

73,35

73,35

4

53,87

53,87

5

100,00

100,00

 

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty jak również nie wykluczono żadnego oferenta z postępowania przetargowego.

 

Suwałki, 21.06.2010 r

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-06-21

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-06-21

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-06-21