Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną

Data wydania 2010-06-16
Numer MDI/9/2010
Tytuł Miasto Suwałki informuje o Rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/9/2010 pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną, oferta  Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 5 lok. 202, 15-879 Białystok uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1.

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 5 lok 202, 15-879 Białystok

 

237.900,00

 

31/07/2011

 

do 30 dni

 

2.

GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

 

280.600,00

 

31/07/2011

 

do 30 dni

 

3.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.,

ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

 

308.904,00

 

31/07/2011

 

do 30 dni

 

4.

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz

Członek: „Tomas Consulting” T. Perkowski Sp. J.,

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A,

15-111 Białystok

 

244.297,41

 

31/07/2011

 

do 30 dni

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

2

84,78

84,78

3

77,01

77,01

4

97,38

97,38

 

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty jak również nie wykluczono żadnego oferenta z postępowania przetargowego.

 

 

 

Suwałki, 16.06.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-06-16

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-06-16

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-06-16