Zamówienie Nr ZBM/11/2010 z dnia 2010-06-16 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach

Data wydania 2010-06-16
Numer ZBM/11/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach

                                            OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

          Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.07.2010 roku  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 154733 – 2010 dnia 16.06.2010 roku.
 
Przedmiot zamówienia :
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 234.
 

Uzasadnienie prawne :

Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
Uzasadnienie faktyczne :
 Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki  dnia : 02 .07.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-07-02

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-07-02

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-07-02