Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2010-06-16
Numer MDI/6/2010
Tytuł Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: "Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo rekreacyjną"

            Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/6/2010 pn: „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną” oferta  konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Suwałkach, ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki i Członek – TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ANATEX  Anatol Chomczyk

Ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

 

20.982.780,00

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

2.

Konsorcjum Firm:

Lider: PPU Mark-Bud” Sp. z o.o.,

Ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok

Partner: ABW „Superbruk” Sp. z o.o.

Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny,

15-001 Białystok

 

24.556.814,70

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

3.

Konsorcjum Firm:

Lider: UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19,

Partner: MASTERS Sp. z o.o.,

Ul. Mickiewicza 21, 70-383  Szczecin

 

21.949.403,08

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

4.

FADBET S.A.

Ul. 27 Lipca 60, 15-182 Białystok

 

23.722.778,85

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

5.

LB Spółka z o.o.

Ul.Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn

 

32.240.432,15

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

6.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARWOWSKI – LIPA Sp. jawna

Ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap

 

27.106.935,55

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

7.

Konsorcjum Firm:

- Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna,

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

- POLCOURT Spółka Akcyjna,

ul. Generała Zajączka nr 11 lok C7,

01-510 Warszawa

 

 

23.827.123,05

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

8.

Konsorcjum Budowlane KONS BUD S.A.,

Ul. Noniewicza 85C/15, 16-400 Suwałki

 

23.167.761,97

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

9.

Konsorcjum Firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Spółka z o.o. w Suwałkach, ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki,

Członek: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.,

Ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa

 

 

20.942.945,54

 

30.05.2011 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

99,81

99,81

2

85,28

85,28

3

95,41

95,41

4

88,28

88,28

5

64,96

64,96

6

77,26

77,26

7

87,90

87,90

9

100,00

100,00

 

            Zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem.

 

Suwałki, 16.06.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska dyrekcja Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-06-16

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-06-16

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-06-16