Zamówienie Nr ZBM/10/2010 z dnia 2010-06-08 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z montażem wiat śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2010-06-08
Numer ZBM/10/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z montażem wiat śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
                                                                           OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08.06.2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 146243 – 2010 dnia 08.06.2010 rok. 
 
Przedmiot zamówienia :
Modernizacja ciągów pieszo jezdnych wraz z montażem wiat śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
 
Uzasadnienie prawne :
Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Przy opracowaniu przetargu załącznikiem do SIWZ był rysunek wiaty śmietnikowej autorstwa Abri Sp. z o.o. - modułowe systemy zabudowy w Koszalinie, bez wymaganej zgody autora na jego zamieszczenie przez co naruszone zostały jego prawa autorskie i majątkowe ( Ustawa z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 06. 90. 631 ). Strony w dniu 18.06.2010 roku dokonały uzgodnień w zakresie spornej sprawy. Ustalono, iż naprawieniem wyrządzonej szkody będzie wyeliminowanie rysunków autorskich wraz z opisem technicznym ze SIWZ co w konsekwencji wiąże się z unieważnieniem przetargu.
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
Suwałk, dnia 18.06.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-06-18

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-06-18

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-06-18