Zamówienie Nr OSGK/05/2010 z dnia 2010-05-31 - Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - wybór oferty

Data wydania 2010-05-31
Numer OSGK/05/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - wybór oferty
Suwałki, 05.07.2010 r.
OSGK/05/2010
 
Szanowni Państwo
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”
 
      Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę firmy
R&G PLUS Sp. z o.o.
ul. Traugutta 7
39 – 300 Mielec
Firma jako jedyna złożyła ofertę, spełniła wszystkie wymagania stawiane w siwz, uzyskała w jedynym kryterium oceny ofert „cena” 100 pkt a Zamawiający posiada środki, które może przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-07-07

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-07-07

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-07-07