Zamówienie Nr ZBM/09/2010 z dnia 2010-05-20 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego na wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla II w Suwałkach – zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

Data wydania 2010-05-20
Numer ZBM/09/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego na wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla II w Suwałkach – zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
         Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08.06.2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 128959 – 2010 dnia 20.05.2010 r. 
Przedmiot zamówienia :
 
Wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla II w Suwałkach  zgodnie z opracowana dokumentacją .
 
Uzasadnienie prawne :
Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki dnia : 14.06.2010 r.
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-06-14

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-06-14

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-06-14