Data wydania 2010-05-13
Numer 18/2010
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: "Modernizacja sali gimnastycznej w zespole Szkół nr 10 w Suwałkach"

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 18/2010 pn: „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 w Suwałkach” informujemy, że oferta Zakładu Konstrukcyjno Montażowego ASIS Andrzej Trzeszczkowski, Łyski 4A, 16-070 Choroszcz uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zbiorcze zestawienie ofert – po poprawieniu omyłek rachunkowych

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1

Zakład Konstrukcyjno-Montażowy ASIS

Andrzej Trzeszczkowski

Ul. Łaski 4A

16-070 Choroszcz

 

872.814,47

 

30.08.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

2

P.H.U. MASPOL

Andrzej Masalski

Ul. Rzemieślnicza 12

16-400 Suwałki

 

892.580,47

 

30.08.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis,

Ul. Cicha 8

16-400 Suwałki

 

945.807,30

 

30.08.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

2

97,79

97,79

3

92,28

92,28

 

Zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamówienie to zostało przesłane faksem.

 

 

Suwałki, 13.05.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-05-17

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-05-17

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-05-17