Zamówienie Nr MDI/7/2010 z dnia - Informacja o wyborze oferty

Numer MDI/7/2010
Tytuł Informacja o wyborze oferty

MDI/7/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego OSIR przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach”

 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr MDI/7/2010 pn: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego OSIR przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach”  informujemy, że oferta MD Polska  Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

1

MD Polska  Sp. z o.o.,

ul. Królowej Korony Polskiej 24,

70-486 Szczecin

68 320,00 zł

31.07.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

2

„Ptaszyński-Rubin Architekci” s.c.

Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin

ul. Dr Ireny Białówny 9 m. 6

15-437 Białystok

99 430,00 zł

31.07.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3

BAISI sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 87/2

60-574 Poznań

153 720,00 zł

31.07.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

4

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.

ul. Zamieniecka 46

04-158 Warszawa

142 984,00 zł

31.07.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

5

BeMM Architekci Sp. z o.o.

ul. Tamka 38, lok. 802A

00-355 Warszawa

114 680,00 zł

31.07.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

6

Autorska Pracownia Projektowa Joanna Bobrowska

ul. Słowackiego 2 I piętro

19-300 Ełk

55 000,00 zł

31.07.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

7

„PROJEKTOR” Renata Kuczyńska

ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki

108 580,00 zł

31.07.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena -100%)

Razem

 

1

 

100,00

100,00

2

 

68,71

68,71

3

44,44

44,44

4

47,78

47,78

5

59,57

59,57

6

-

-

7

62,92

62,92

 

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-05-13

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-05-13