Zamówienie Nr Or/01/2010 z dnia 2010-04-15 - przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach WKŁADY BARWIĄCE 2010-I -wybór oferty

Data wydania 2010-04-15
Numer Or/01/2010
Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach WKŁADY BARWIĄCE 2010-I -wybór oferty

Suwałki, dn. 07.05.2010r.
 
 
Or.VII.341/3-7/10
Szanowni Państwo
 
 
Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej na dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach, została wybrana oferta firmy INKSPOT, ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, która zamierza zrealizować zamówienie za 49 813,82 zł brutto, a tym samym uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert – „cena”.

            Informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy i uzyskali następujące punkty:

 
Firma

Liczba pkt. w kryterium (100 pkt.) cena

INKSPOT
ul. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn
100,00
HiCOPY Polska Sp. z o.o.
ul. Lindego 7
30-148 Kraków
83,30
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
ul. Wólczańska 66, 90-515 Łódź
73,26
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULTIKOM” Adam Papierski
ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz
77,82

 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Buczyński - Zastępca Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-05-12

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-05-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-05-12