Zamówienie Nr OSGK/03/2010 z dnia 2010-04-13 - Przetarg nieograniczony na Dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II- odpowiedź na zapytanie 2

Data wydania 2010-04-13
Numer OSGK/03/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na Dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II- odpowiedź na zapytanie 2

            Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘFABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU WSPARCIA LOGISTYCZNEGOW RAMACH PROJEKTU PN POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY SUWAŁKI – ETAP II””.

Treść zapytania:       

1. Czy w związku z wymogiem długości przestrzeni ładunkowej za siedzeniami w drugim rzędzie min 1,9 m Zamawiający dopuszcza rozstaw osi min 2700 mm, max 3400 mm?
2. Czy Zamawiający dopuszcza stały napęd na cztery koła 4MOTION, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex dodatkowo z manualną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego umożliwiającą łatwiejsze pokonywanie trudnego terenu?
            Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Odnośnie zapytania nr 1. – Zamawiający dopuszcza rozstaw osi min 2700 mm, max 3400 mm i w tym zakresie zmienia SIWZ.
Odnośnie zapytania nr 1. – Zamawiający dopuszcza stały napęd na cztery koła 4MOTION, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex dodatkowo z manualną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego umożliwiającą łatwiejsze pokonywanie trudnego terenu i w tym zakresie zmienia SIWZ.
       
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-05-06