Zamówienie Nr OSGK/03/2010 z dnia 2010-04-13 - Przetarg nieograniczony na Dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II- przesunięcie terminu

Data wydania 2010-04-13
Numer OSGK/03/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na Dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II- przesunięcie terminu
Suwałki, 06.05.2010 r.
 
OSKG.III/340/02/2010
                                                        Szanowni Państwo
 
          W związku z zapytaniami do siwz Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przesuwa termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy suwałki – etap II””.
 
W rozdziałe 15 siwz było:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 7 maja 2010  roku godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pok. nr 146 dnia 7 maja 2010 roku godz. 10.30.
 
Zamienia sie na:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 10 maja 2010 roku godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pok. nr 146 dnia 10 maja 2010 roku godz. 10.30.
 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-05-06