Zamówienie Nr OSGK/03/2010 z dnia 2010-04-13 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - unieważnienie postępowania

Data wydania 2010-04-13
Numer OSGK/03/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - unieważnienie postępowania

Suwałki, 24.05.2010 r.
 OSGK – III/340/02/2010
 
 
Szanowni Państwo
 
 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), unieważnia postępowanie na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznegow ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II””.

Ww. postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-05-24

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-05-24

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-05-24