Zamówienie Nr ZBM/05/2010 z dnia 2010-03-23 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne

Data wydania 2010-03-23
Numer ZBM/05/2010
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne
 
W dniu 18 i 19 marca 2010 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie 1 :  Proszę o uzupełnienie projektu o rysunki detali :
-         daszków zewnętrznych
-         balustrad zewnętrznych podjazdu dla niepełnosprawnych
-         balustrad wewnętrznych na klatce schodowej ( rodzaj wypełnienia z płyty i jej grubość )
 
Odpowiedź :
- daszki zewnętrzne
Biuro Projektowe założyło, iż daszki nad klatkami schodowymi będą systemowe, w sprawie ich wykonania należy skonsultować się z wybraną przez wykonawcę firmą, która wykona konstrukcję oraz przekrycie, wymiary podane na rysunku  w załączeniu.
- balustrady zewnętrzne podjazdu dla niepełnosprawnych
Uzupełniono rysunek wymiarowy balustrady zewnętrznej podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zastosowano profile systemowe oferowane przez firmę EuroClamp lub równoważne – rysunek w załączeniu.
- balustrady wewnetrzne
Balustrady wewnętrzne na klatce schodowej nie wymagają odrębnych rysunków detali ponieważ przy realizacji inwestycji nie przewidziano wymiany tych elementów na nowe, istniejące balustrady wewnętrzne należy oczyścić z rdzy oraz innych zabrudzeń, a następnie pomalować farbą marki Dekoral np. Chlorokauczuk C po uprzednim zagruntowaniu powierzchni substancją antykorozyjną np. Unigrunt C- dopuszczalne są farby i podkłady
innych producentów przeznaczone do malowania powierzchni elementów stalowych.
 
Pytanie 2 : Siatki kominowe w kątownikach – jaki rodzaj siatki, ocynk czy
                   malowana proszkowo, wielkość oczek i sposób montażu.
 
Odpowiedź : Siatkę kominową wykonana z tkanej siatki drucianej ocynkowanej o wielkości oczka nie przekraczającej 20x20 mm naciągniętej na ramę z kątownika 25x25 mm malowanego proszkowo; mocowanie uchwytów ramy do płaszczyzny ściany za pomocą śrub ponieważ są to kominy wentylacyjnie nie wymagane jest zastosowanie siatki o mniejszym wymiarze oczek.
 
Pytanie 3 : Czy omawiane filarki okienne opcjonalnie można wypełnić
                  gazobetonem zamiast zabudowy g-k oraz zmienić podstawę 
                  wyceny KNR jeżeli zgoda zostanie zatwierdzona. 
 
Odpowiedź : Filarki okienne należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
 
Pytanie 4 : Jaki typ wykładziny z uwzględnieniem jej grubości.
 
Odpowiedź : Wykładzina rulonowa PCV gr. 1,5 mm z warstwą ścieralną 0,2 mm.
 
Pytanie 5 : Zestawienie elementów na placu zabaw
Odpowiedź : Ławka drewniana z oparciem - szt. 2
                    Piaskownica z bali czworokątna - szt. 1
Huśtawka ważka - szt. 2,
Huśtawka bujaczek sprężynowy, konik, kaczka - szt. 2
Huśtawka podwójna siedziska drewniane - szt. 1
Drabinka pozioma - szt. 1
Smerfetka - szt. 1
Wieża z opon potrójna - szt. 2
Bocianie gniazdo - szt. 1
 
Pytanie 6 : Jaki system przewidziany jest do usunięcia starych posadzek na
                   stropach
Odpowiedź : Biuro projektowo pozostawiło wykonawcy dowolność wyboru dot. sposobu-systemu usunięcia starych posadzek na stropach, należy pamiętać, aby techniki robót wykorzystane przez wykonawcę do tego typu prac nie naruszyły układu konstrukcyjnego budynku.
 
Pytanie 7 : Podać rodzaje farb do wymalowań wewnętrznych
 
Odpowiedź : Do wewnętrznych prac malarskich stosować farby Dekoral np. Polinik 3000, Emakol 3000; elementy stalowe np. Chlorokauczuk C po uprzednim zagruntowaniu powierzchni substancją antykorozyjną np. Unigrunt C; dopuszczalne są zamienniki innych producentów pamiętając o tym, aby wybrane rodzaje farb i podkładów/gruntów były zgodne z ich przeznaczeniem.
 
 Pytanie 8 : W umowie dotyczącej wyżej wymienionego zadania jest zapis że rozliczenie robót jest ryczałtowe. Czy roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarach robót ( roboty zakryte, trudne do oszacowania na etapie typowania robót ) a konieczne do prawidłowego wykonania zadania będą dodatkowo rozliczone kosztorysem ?
 
Odpowiedź :  Cena ryczałtowa obejmować powinna wykonanie wszystkich niezbędnych prac umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z opracowana dokumentacja projektową.
 
 
 
 Pytanie 9 : Czy należy montować euroskrzynki.
 
Odpowiedź :  Tak. Cena winna obejmować zakup i montaż 54 szt. euroskrzynek pocztowych wg zestawienia :
- klatka południowa – zestaw 12 euroskrszynek
- klatka wschodnia – zestaw 12 euroskrszynek
- klatka północna – zestaw 30 euroskrszynek
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 23.03.2010 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-23