Zamówienie Nr ZBM/06/2010 z dnia 2010-03-22 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2010-03-22
Numer ZBM/06/2010
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
 
 
W dniu 19 marca 2010 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie pozycji kosztorysowych j.n :
 
ZADANIE I i II – ul. KOŚCIUSZKI 18 i 20
Pytanie 1 :  brak jest pozycji przygotowania projektu i zajęcia pasa chodnika oraz opłaty za jego korzystanie
Odpowiedź :  zgodnie z Rozdziałem III pkt 2 SIWZ - szczegółowy przedmiot zamówienia opisują protokoły typowania i przedmiary robót sporządzone przez zamawiającego. Protokół typowania robót określa, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego projektu organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa chodnika. W związku z tym zarówno protokół typowania jak i przedmiar robót należy traktować łącznie i kalkulować koszty, które ujęte są w obu dokumentach.
Ponadto Rozdział III pkt 5 SIWZ określa - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego projektu organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa chodnika ponosząc wszelkie koszty z tym związane.
 
Pytanie 2 : Czy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą wymiany dachu wraz z opisem
Odpowiedź :  Nie
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia : 22.03.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-22

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-22

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-22