Zamówienie Nr ZUOK/01/2010 z dnia 2010-03-11 - Dostawy oleju napędowego i opałowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach - wybór oferty

Data wydania 2010-03-11
Numer ZUOK/01/2010
Tytuł Dostawy oleju napędowego i opałowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach - wybór oferty

                            Suwałki dnia 11.03.2010 r.

 

 
Informacja o wyborze oferty
 
 

I. Zamawiający

 

1. Nazwa:----- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

2. Adres: ----- Suwałki, ul. Buczka 150a

3. Kod pocztowy: ----- 16-400

4. Miejscowość:   ----- Suwałki

5. Województwo: ----- Podlaskie

 
 II. Tryb i przedmiot zamówienia
 

1. Rodzaj zamówienia ----- dostawa

2. Tryb udzielania zamówienia ----- przetarg nieograniczony

3. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego ----- dostawy paliw

4.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP ----- tak

 
 

III. Wybór oferty

 
 Wykonawca 

1. Nazwa ----- SETON spółka jawna K.Cichocki R.Matusiewicz

2. Adres: ----- ul. Ełcka 9B

3. Kod pocztowy ----- 19-300

4. Miejscowość: ----- Ełk Nowa Wieś Ełcka

5. Województwo:   -----Warmińsko-Mazurskie

6.. Cena oferty wybranej ----- 142.520,40 zł (brutto) 

 
 
 
 
 
                                                                                                     D Y R E K T O R

                                                                                 Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

                                                                                                     w Suwałkach

                                                                        mgr inż. Zbigniew Makarewicz

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-03-12

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-03-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-03-12