Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-10 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2010-03-10
Numer ZBM/04/2010
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
W dniu 09 marca 2010 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n :
 
ZADANIE II – ul. KOŚCIUSZKI 52
Pytanie 1 :  Proszę określić gabaryty wyłazu dachowego – poz.17 przedmiaru robót
Odpowiedź :  wyłaz dachowy o wymiarach 0,60 x 0,80 m
 
Pytanie 2 : Proszę sprecyzować o jakie ławy kominiarskie chodzi - poz.19 przedmiaru robót
Odpowiedź :    protokół typowania robót, który jest elementem SIWZ określa, że należy zamontować  systemowe ławy kominiarskie.
 
Pytanie 3:  Proszę sprecyzować pozycję ( czy chodzi o nowe kraty?) – poz.41 przedmiaru robót
Odpowiedź : zgodnie z przedmiarem robót mają to być nowe kraty żeliwne.
  
Pytanie 4: Czy uwzględnić w kosztorysie koszt utylizacji gruzu ?
Odpowiedź : tak
 
ZADANIE III – ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6
Pytanie 1 : Proszę sprecyzować o jakie studzienki przyokienne chodzi? – poz.32 przedmiaru robót. Podczas wizji lokalnej w istniejącym budynku nie stwierdzono studzienek przyokiennych.
Odpowiedź :  dotyczy studzienek przyokiennych w budynku oficyny.
 
Pytanie 2 : Proszę sprecyzować o jakie oprawy chodzi - poz.44 przedmiaru robót
Odpowiedź :    oprawa hermetyczna np. typ LENA-IP65 lub równoważna
 
Pytanie 3:  Proszę określić wygląd osłon rur spustowych – poz. 65 przedmiaru robót
Odpowiedź : osłony z prętów kwadratowych grubości 10 x 10 mm pełniących rolę zabezpieczenia rur spustowych przed dewastacją.
  
Pytanie 4: Czy uwzględnić w kosztorysie koszt utylizacji gruzu ?
Odpowiedź : tak
 
ZADANIE IV – ul. KOŚCIUSZKI 76
Pytanie 1 : Proszę określić grubość stopnic – poz.41 i 42 przedmiaru robót
Odpowiedź :  przedmiar robót określa grubość stopnic i podstopnic – 6 cm
 
Pytanie 2 : Proszę określić krotność pozycji - poz.60 przedmiaru robót
Odpowiedź :    cztery
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – PROJEKT UMOWY
 
Pytanie :  Do którego §2 stosowane są kary umowne zawarte w § 8 ?
Odpowiedź : kary umowne odnoszą się do § 2 umowy , który określa wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy.
  
Pytanie : Dlaczego umowa nie precyzuje terminu przekazania placu budowy ?
Odpowiedź : Umowa precyzuje termin przekazania placu budowy- nastąpi protokolarnie z dniem podpisania umowy.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 10.03.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-10

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-10